המחלקה להכשרת מנהלי חירום

המחלקה להכשרת מנהלי חירום מתמחה בהכשרת צוותי חירום ומנהלים בתחומי החירום והיא מציע מגוון הכשרות ביניהן:
• קורסי הכשרה למנהלי חירום (192 שעות).
• קורסי הכשרה למנהלי חירום בכירים (240 שעות).
• השלמות מקצועיות על בסיס חתך מגזרי בתחומים הבאים:
o מלונאות ואירוח
o קניונים ומסחר
o בתי חולים ומרפאות
o מועדונים ומתקני תרבות וספורט
o אירועים המוניים
o מתקני תשתית ואנרגיה
o תעשייה