המחלקה להכשרת מנהלי אבטחה וחירום

המחלקה להכשרת מנהלי אבטחה
המכללה מתמחה בהכשרת מנהלים בתחומי האבטחה והיא מציעה מגוון הכשרות ביניהן:
• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה מונחי משטרת ישראל (192 שעות).
• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה שאינם מונחי משטרת ישראל (220 שעות).
• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה בכירים (240 שעות).
• השלמות מקצועיות על בסיס חתך מגזרי בתחומים הבאים:
     o מלונאות ואירוח
     o קניונים ומסחר
     o בתי חולים ומרפאות
     o מועדונים ומתקני תרבות וספורט
     o אירועים המוניים
     o מתקני תשתית ואנרגיה
     o תעשיה