שירותים

המחלקה להכשרת מנהלי אבטחההמכללה מתמחה בהכשרת מנהלים בתחומי האבטחה והיא מציעה מגוון הכשרות ביניהן:• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה מונחי משטרת ישראל (192 שעות).• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה שאינם מונחי משטרת ישראל (220 שעות).• קורסי הכשרה למנהלי אבטחה בכירים...
המרכז לימי עיון וסדנאות המרכז לימי עיון וסדנאות הוקם במטרה להציע לקהל העוסקים בתחום האבטחה והחירום מקום בו יוכלו ללמוד ולהתפתח, להתמחות ולהעשיר את הידע המקצועי שברשותם. רבים ממנהלי האבטחה מונחי מ"י ישראל עברו בשנים האחרונות הכשרה מקצועית בסיסית אשר...
המחלקה להכשרת מנהלי חירום מתמחה בהכשרת צוותי חירום ומנהלים בתחומי החירום והיא מציע מגוון הכשרות ביניהן:• קורסי הכשרה למנהלי חירום (192 שעות).• קורסי הכשרה למנהלי חירום בכירים (240 שעות).• השלמות מקצועיות על בסיס חתך מגזרי בתחומים הבאים:o מלונאות...
עומרים – המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת נוסד בשנת 2012, על מנת לתת מענה לצרכי ההדרכה ההכשרה ושמירת הכשירות המקצועית בתחומי הביטחון, הבטיחות והמניעה, חירום והצלה ועוד. עומרים מציעה זו הפעם הראשונה בישראל מאגר לומדות רחב ומגוון בתחום האבטחה הבטיחות...
בית ספר ללימודי מקצועות החירום וההצלה ובכלל זה התמודדות עם ארועי חומ"סבבית הספר ללימודי מקצועות החירום נוסד על מנת לתת מענה להכשרתם של מנהלי חירום מחד וצוותי מענה ראשוני מאידך. בית הספר מציע קורסי הכשרה, ימי עיון וסדנאות המשלבים לימודים פרונטאליים,...
ימי עיון וסדנאות להרחבת הידע והתמקצעות:עבור מנהלים אלו הקימה "פלגים - האקדמיה למקצועות אבטחה וחירום " את המרכז לימי עיון וסדנאות אשר מציעה מעל 50 פעילויות הדרכה המתמקדות בנושאים הבאים: ניהול כללי, ניהול באבטחה, ניהול המשאב האנושי, ניהול מצבי חירום,...
מנהלת התרגילים הינה גוף מתכלל המתמחה בתכנון, הפעלה ותחקור תרגילים בתחום האבטחה הפיזית והחמושה, אבטחת מידע וסייבר, בטיחות אש ומוכנות לחירום בדגש על רפואת חירום, רעידות אדמה,ירי טילים ואירועי חומ"ס. הגוף המתכלל כולל:    • מחלקת תכנון ...