כל ימי העיון

תחום הלימוד: כללי

יום עיון - מנהיגות ועבודת צוות

יום עיון - מהימנות עובדים

יום עיון - ניהול פיננסים בעולם האבטחה

יום עיון - הצגת נושא ואסרטיביות ניהולית

יום עיון - אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

תחום הלימוד: ניהול במשב האנושי

יום עיון - ניהול ופיתוח הכשרות במערך האבטחה

יום עיון -חניכת עובדים ומתן משוב

יום עיון - קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

תחום הלימוד: ביטחון וחירום

יום עיון - דילמות ניהול במצבי חוסר וודאות

יום עיון - כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

יום עיון - מניעת חבלה

יום עיון - ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים

תחום הלימוד: טכנולוגיה

יום עיון - טכנולוגיות בשירות האבטחה

תחום הלימוד: חקירות ותשאול

יום עיון - תשאול וחקירה

תשאול וחקירה