ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: ניהול באבטחה

תבונה ורגישות בניהול – הכשרה משולבת לתחום הביטחון