ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: חוק ומשפט
סמל מיון

בנושא חוק ומשפט - לוח סמכויות

בנושא חוק ומשפט - לוח סמכויות

חבויות משפטיות העולם האבטחה

יום עיון בנושא " מצלמות אבטחה - הנחיות משרד המשפטים 4/2012