ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: אבטחת מידע

אבטחה פיזית של מידע בארגון

אבטחת מידע ממוחשב בארגון

יום עיון מקצועי בנושאי הליבה באבטחה