ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: חוק ומשפט

בנושא חוק ומשפט - לוח סמכויות

חבויות משפטיות העולם האבטחה

בנושא חוק ומשפט - לוח סמכויות

יום עיון בנושא " מצלמות אבטחה - הנחיות משרד המשפטים 4/2012