ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: חקירות ותשאול

תשאול וחקירה

ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים