ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: ביטחון וחירום

איסלם וטרור

דוברות ועיתונאות במערך האבטחה והחירום

כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

מניעת חבלה

גיבוש צוות - תרגול מצבי חירום

כללים לטיפול רפואי בזירת אסון

אימון טקטי למערך האבטחה בבית מלון

8 שעות מאיתור היריב שלך.

אבטחת אישיות בבית מלון

יום עיון מקצועי למנהלי בתי מלון

תבונה ורגישות בניהול – הכשרה משולבת לתחום הביטחון