ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: כללי

מנהיגות ועבודת צוות

איסלם וטרור

דוברות ועיתונאות במערך האבטחה והחירום

תמחור שירותי אבטחה

קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים

ניהול פיננסים בעולם האבטחה

הכנת מכרזים

תמחור שירותי אבטחה

יום עיון מקצועי למנהלי בתי מלון

יום עיון מקצועי בנושאי הליבה באבטחה

תבונה ורגישות בניהול – הכשרה משולבת לתחום הביטחון