ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: בטיחות

בטיחות באירוע המוני

ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים

מניעת חבלה