ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: ניהול במשב האנושי

מנהיגות ועבודת צוות

קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

יום עיון -חניכת עובדים

הצגת נושא ואסרטיביות ניהולית

גיבוש צוות - תרגול מצבי חירום

כללים לטיפול רפואי בזירת אסון

תמחור שירותי אבטחה

יום עיון מקצועי למנהלי בתי מלון

יום עיון מקצועי בנושאי הליבה באבטחה

תבונה ורגישות בניהול – הכשרה משולבת לתחום הביטחון