ימי עיון מוזמנים

תחום הלימוד: חקירות ותשאול

תשאול וחקירה

ניהול תחקיר ("תחכים") והפקת לקחים

תחום הלימוד: כללי

מנהיגות ועבודת צוות

תמחור שירותי אבטחה

קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

ניהול פיננסים בעולם האבטחה

תחום הלימוד: ביטחון וחירום

איסלם וטרור

דוברות ועיתונאות במערך האבטחה והחירום

כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

תחום הלימוד: חוק ומשפט

בנושא חוק ומשפט - לוח סמכויות

תחום הלימוד: בטיחות

בטיחות באירוע המוני

תחום הלימוד: ניהול באבטחה

ניהול ופיתוח הכשרות במערך האבטחה

תחום הלימוד: ניהול במשב האנושי

יום עיון -חניכת עובדים

הצגת נושא ואסרטיביות ניהולית