ימי עיון וסדנאות

תחום הלימוד: בטיחות

יום עיון - מניעת חבלה

סדנה לתקשורת בין אישית

יום עיון- וועדת בטיחות

יום עיון- בטיחות באש ודרכי מילוט- תקנות חדשות

עקרונות להעסקה והפעלת קבלנים- היבטי בטיחות

יום עיון- יסודות תורת הבטיחות

יום עיון- הכרת המוסדות והתפקידים העוסקים בבטיחות וגהות

יום עיון- חוק רישוי עסקים

יום עיון- מצלמות אבטחה

יום עיון- ניהול ופיתוח צוותי עבודה מוצלחים

תרגיל תקיפה על יעד מאובטח