ימי עיון וסדנאות

תחום הלימוד: ניהול כללי

יום עיון - דילמות ניהול במצבי חוסר וודאות

יום עיון - כלים לבניית מוכנות הארגון לחירום

יום עיון - ניהול פיננסים בעולם האבטחה

יום עיון - הצגת נושא ואסרטיביות ניהולית

יום עיון -חניכת עובדים ומתן משוב

יום עיון - קונפליקטים בעבודת המנהל ואופן התמודדותו עימם

יום עיון - אתיקה בעבודת מנהל בחטיבת הביטחון

יום עיון-פיתוח והעצמת עובדים ומנהלים

סדנה לניהול קונפליקטים בארגון

סדנה לניהול זמן

יום עיון- הנעת עובדים,שימור עובדים ויצירת מוטיבציה

יום עיון- הובלת שינויים וניהולם

יום עיון- פיתוח הדרכה והערכת ההדרכה בארגון

עקרונות להעסקה והפעלת קבלנים- היבטי בטיחות

יום עיון- הכרת המוסדות והתפקידים העוסקים בבטיחות וגהות