גיבוש צוות - תרגול מצבי חירום

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון