דוברות ועיתונאות במערך האבטחה והחירום

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות