יום עיון -חניכת עובדים ומתן משוב

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.

בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

המנהלים, יוכשרו ויתנסו בהפעלת מיומנויות וכלים ניהוליים, הנחוצים למנהל בעבודתו עם עובדיו, מנהלים הכפופים אליו ועמיתים על פי ממשקי העבודה.

חידוד המודעות לאופן הטיפול במשאב האנושי, בהיבטי יצירת זיקה ומחויבות ארגונית וכן בתהליכי שימור עובדים איכותיים.

נושאים

  • הנעת עובדים, שימור עובדים ויצירת מוטיבציה
  • הקשר שבין ניהול ומנהיגות במאפייניה השונים
  • מנהלים את המנהלים. איך מקדמים את המנהלים הכפופים לי
  • חניכת עובדים  (המנהל כחונך)
  • חניכת עובדים כמיומנות מרכזית המשפיעה ומעצבת את העובד
  • מתן משוב
  • המשוב ככלי לשיפור ביצועים

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל