שיטות למניעת, איתור וצמצום דלף מידע ארגוני

מטרות

המשתתף ידע על מגוון הדרכים בהן עשוי לדלוף מידע ארגוני בין אם מתוך הארגון ובין אם מערוצי משנה.

נושאים

סאשן 1:
• דלף מידע - מהיכן
• כימות הנזקים
• אירועי דלף - דוגמאות
סאשן 2 אחרי ארוחת הצהריים:
• מניעת דלף מידע
• טיפול בדלף מידע
סיכום
משוב

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל