תבונה ורגישות בניהול – הכשרה משולבת לתחום הביטחון

כללי

מנהל הוא אדם שנדרש להניע או להכווין אדם אחר לפעולה – כאשר לאחרון ישנו קושי או שהוא זקוק להכוונה בביצוע. ברור לרובנו, כי מיומנויות הקניית מוטיבציה הן תנאי הכרחי, אך לא מספיק, כדי לנהל.
אחת מההגדרות הרבות של המושג ניהול:
"הכוונה של אנשים לבצע פעולות שתכליתן לממש מטרות מוגדרות באמצעות משאבים נתונים, במגבלות הנובעות מאילוצים וברמה של ודאות חלקית" (סמואל).
אחריותך כמנהל אבטחה/בטחון/בטיחות היא לנסות ליישם הגדרה זו, על בסיס מדיניות הארגון, תוך התאמה למעגלים השונים בהם אתה פועל (פיטר דרוקר).
אחריותו של מנהל מתבטאת בתכנון משימות ובפיקוח על ביצוען (אדיג'ס). מחוייבותו לארגון, ללקוחותיו ולמנוהליו, מתבטאת בין היתר בהשלמת המשימה. במסגרת זו עליו לתכנן, לקבוע סדרי עדיפויות, להתאים שחקן לעיסוק/לתפקיד, לתאם פעילויות, להדריך, לחנך, לאמן, למשב, לעודד, להניע – בקיצור, לנהל.
פעמים קורה, כי "מנחיתים" עליך קבוצה של אנשים ללא שיש להם מטרה מוגדרת, ללא מחויבות הדדית, ללא מנגנוני תיאום , ללא שפה משותפת - כיצד תניע קבוצה זו ממטרת כניסה למטרת העל ? כיצד תגבש אותה לכדי צוות עבודה פורה ויעיל.
בקורס תבונה ורגישות בניהול תחשף למרכיבים השונים המשפיעים על יכולתנו לנהל - מרכיבים אישיותיים, רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים.
נציץ יחד בממדים השונים הבאים לידי ביטוי בסגנון SMI השונה של כל אחד מאיתנו בניהול התחום שלו.
נלמד מדוגמאות שטח שאתם החניכים תביאו למליאה ונבחן יחד בצורה ביקרותית ( ולא שיפוטית ) סוגים שונים של מנהלים ומנוהלים – נציע דרכים מגוונות ופרקטיות להתמודדות בפועל עם סוגיות שטח מגוונות.
נחשף לסוגים שונים של צוותים : צוותים אורגניים, צוותי אד-הוק , צוותים וירטואליים, צוותי משימה, צוותי חירום, צוות יתחקיר וכדומה – ולדרכים השונות והמרתקות המוצעות לניהול של צוותים אלה.

מטרות

להיחשף להיבטים הרכים של ניהול אבטחה ובטחון, מזווית שונה מזו שהורגלנו אליה עד כה, על מנת להעשיר את ארגז הכלים העומד לרשותכם כמנהלי המובילים מערכים מורכבים
לספק טעימה ופרקטיקה למנהלי דרג ביניים בנוגע למשמעות ניהול על גווניו וצבעיו
להבין את הבסיס התיאורטי והמעשי של ניהול
לספק כלים פרקטיים לניהול והנעת צוותי אבטחה/חירום/בטחון/בטיחות 

נושאים

במהלך הקורס נמפה, נכיר נתמקד ונתרגל כלים התנהגותיים- פסיכולוגיים .

הקורס מורכב מארבעה פרקי הכשרה אשר מעצימים, בהדרגה, את רמת הבשלות האישית והניהולית של מנהל בתחום הביטחון/אבטחה/חירום.

1. במהלך הפרק הראשון נלמד ונחשף לכלים וטכניקות לניהול עצמי. ( 4 מפגשים בני 4 שעות כ"א )
2. בסיום הפרק השני יעמדו לרשותך כלים המבטיחים לך לעבוד טוב יותר בצוות. (4 מפגשים בני 4 שעות כ"א )
3. הפרק השלישי יתמקד במתן כלים פרקטיים ועדכניים לניהול של צוות ( 4 מפגשים בני 4 שעות כ"א )
4. וחלקו האחרון של הקורס יוקדש לעליית מדרגה ניהולית ( 4 מפגשים בני 4 שעות כ"א )

 פרק 1 : תבונה ורגישות בניהול עצמי

(16 שעות לבחירה)

מפגש 1 – פסיכואנליזה, אבטחה והקשר ביניהם ( 4 שעות )
1. לנהל את עצמי זה מסובך  פרויד, עקרונות הפסיכואנליזה וניהול אבטחה, בטיחות ומה שביניהם
2. בואו נכיר את שמוליק : איד, אגו וסופר אגו והשפעתם על פעילות של איש בטחון/ אבטחה/בטיחות
3. מנגנוני הגנה - טוב לי או רע לי ? השלכה והדחקה של איש בטחון /בטיחות, משמעויות אופרטיביות ומבצעיות !
4. אישיות ואופטימיזציה אישית - עקרונות ודרכי פעולה אפקטיביות © EPS
מפגש 2 – למה זה קורה דווקא לי ? ( 4 שעות )
1. מיקוד שליטה - פנימי או חיצוני - הסיבות לדברים שקורים לי .
2. BIG 5 - האם יש לי את כל החמש? תרגם את היכולות לעבודה כאיש בטחון .
3. אני יודע מה אני מצפה מעצמי !! אני לא יודע מה אחרים מצפים ממני - בניית מערך ציפיות אפקטיבי
מפגש 3 – תזיז את עצמך ....ועכשיו ! ( 4 שעות )
1. מוטיבציה בניהול עצמי – מדוע דברים לא קורים מעצמם ? כיצד אני יכול להניע את עצמי בעבודה רוטינית
2. חוזקות אישיות – יש 34 כאלה ....כמה מהן מאוד משמעותיות עבורך !
3. כלים לניהול עומסים – רגשיים, חברתיים, התנהגותיים - כאיש בטחון/אבטחה/חירום
מפגש 4 – להתכונן לעבודה בתוך צוות ( 4 שעות )
1. הפער בין הפוטנציאל האישי לבין מימוש עצמי – פרופיל פעילות SMI; בסיס לאבחון אישי
2. אינטרסים אישיים כגורם מוטיבציוני למימוש הצלחה עצמית ; הכנה לעבודה בצוות !
3. מתח, לחץ, שחיקה והישגיות – קשרי הגומלין המרתקים שישנם בין גוף – נפש של איש בטחון.

עקרון EPS

כל אדם יוצר וחווה אירועים (E) עם עצמו וסביבתו.
אירועים אלה הם גלויים ברובם ונובעים מתבניות ( P ) עבר שמהוות בסיס לביטחון - הרגל .
התבניות הן תוצר של מבנים ושיטות - קשורים לצרכים ורצונות ( S^2) .
כל הנ"ל נשענים על מודלים מנטאליים ( M^2 ) שמהווים בעצם את התשתית האישיותית של האדם (הנפש).

 

פרק 2 : תבונה ורגישות בהתנהלות בתוך צוות
(16 שעות לבחירה)
מפגש 1 – אני מחויב להיות חלק (4 שעות )
1. איך אני מתחבר למחזור החיים של צוות ? מדוע כל כך חשוב במערך אבטחה וכמה זה משפיע עלי כחלק מצוות
2. כיצד נכון לי להשתלב בתוך צוות ? מהם הצעדים הנכונים ?
3. כניסה לתפקיד איש בטחון - על איזה שלב אסור לי לדלג בכניסה שלי לתפקיד איש צוות אבטחה/ בטחון ?
מפגש 2 – אני מבין שאני מפריע (4 שעות )
1. בין הדדיות לטפילות - מתי אני בעל ערך לעצמי /לצוות ומתי אני גורם נזק לעצמי/לצוות
2. כלים להתנהלות נכונה בתוך סוגים שונים של צוותים – מצוותי משימה ועד צוותים משלימים
3. יצירת מערך ציפיות ריאלי ובר השגה עם העמיתים שלי לצוות ועם המנהלים שלי
מפגש 3 – אני זורם איתך אבל חושב גם על עצמי (4 שעות )
1. טקטיקות השפעה – אני באמת יכול להשפיע על הסביבה שלי !!
2. ניהול לצדדים – על מה נכון לי להתעקש ועל מה מאווד נכון לוותר ? (Colleague Management ©) CM .
3. אינטרס היא לא מילה רעה – קידום נכון של אינטרסים אישיים שלי מבלי להתנגש באינטרס הצוותי/ארגוני
מפגש 4 – להתכונן לניהול צוות (4 שעות )
1. אני לא פוחד להימדד - ביצועים ומדידה ככלי לניהול עצמי בתוך הצוות
2. אני לא לבד - עבודה בצוות אבטחה – התמודדות עם מתח, לחץ, שחיקה שהסביבה מפעילה עלי .
3. לנהל את חברים שלי ? המשמעות של קונפליקט תפקידי ?

 

פרק 3 : תבונה ורגישות בניהול צוות (24 שעות – לבחירה)
מפגש 1 – להיכנס בצורה חלקה (4 שעות )
1. כניסה לתפקיד ניהולי Smoothing In החלקה לתפקיד ניהולי - צעדים וכלים לכניסה חלקה לתפקיד ניהול צוות
2. בין צוות לקבוצה : מה מבדיל בין צוות אבטחה מיומן לבין קבוצת מאבטחים ללא קשרי גומלין ?
3. כיצד אני כראש צוות מייצר מחויבות ותלות הדדית ביני לבין אנשי הצוות אליו אני מופקד. כיצד ?
מפגש 2 – לא רוצה להיות גננת: ( 4 שעות )
1. מהם השלבים בהתהוות צוות אבטחה/ בטחון ? האם ניתן "לדלג" על שלבים בדרך לביצוע אפקטיבי ?
2. יהול על פי יעדים ומטרות MBO : קביעת מטרות ריאליות וברות השגה - ההבדל בין יעדים למטרות .
3. ניהול צוות בשלבים השונים במחזור החיים שלו ( צמיחה, יציבות, דעיכה, סגירה...)
מפגש 3 – מחזור חיים של צוות (4 שעות )
1. ניהול סוגים שונים של צוותים –מניהול צוותי משימה, אד-הוק ועד צוותים משלימים ווירטואליים .
2. המעבר מתלות ביחידים לתלות הדדית - עוצמה של צוות מסונכרן ו"מנגן" .
3. ניהול מושכל של מתח, לחץ, ושחיקה של הצוות שלי –ניהול מאוזן בין מטרות הארגון לצרכי הפרט
מפגש 4 – אמנות לחימה וניהול בטחון – דמיון (4 שעות )
1. אייקידו וניהול אבטחה אפקטיבי - ניהול קונפליקטים בצוות - שיטת מעגלי פעולה © יעקב כנפו
2. האצלת סמכויות – כיצד להגיע ליכולת לשחרר באמת ! סביבת העבודה כרשת ערך
3. סמכות, עוצמה, והשפעה : מתי אני באמת משפיע על האנשים שלי ומתי הם משפיעים עלי .
מפגש 5 – אני מתחיל לאהוב את זה ( 4 שעות )
1. מוטיבציה בצוות – ניהול אינטרסים אישיים של העובדים שלי כגורם מוטיבציוני למימוש הצלחה בניהול הצוות שלי
2. אסטרטגיות השפעה – אני באמת יכול להשפיע על הסביבה שלי !! VROOM
3. ניהול לצדדים – ניהול יחסי גומלין עם רש"צים עמיתים (Colleague Management ©) CM .
מפגש 6 – לעלות מדרגה ניהולית (4 שעות )
1. ניהול כלפי מעלה – לנהל את המנהלים שלי (Managing Up ©) MU .
2. צוות הורס – כך אתה עלול לייצר צוות לא אפקטיבי - חמשת הליקויים בתפקוד צוות
3. צוות מגובש - לדעת לחבר בין הפוטנציאל של כל עובד (( EQ,IQ לבין מאפייני הפעילות שלו SMI-

 

פרק 4 : תבונה ורגישות בניהול ביניים (32 שעות – לבחירה)
מפגש 1 – להתחיל לחשוב גבוה (4 שעות )
1. תכנית עבודה שנתית - התחברות לחזון ואסטרטגיה של הארגון שלי :
2. התנעה של תהליך - TD מלמעלה למטה - מרמת מעצבי המדיניות של החברה אל מנהלי הביניים
3. קביעת נתיב מרכזי מכוון חזון ארגוני - BU - מלמטה למעלה - התייחסות ליכולות ואילוצי היחידה הארגונית
מפגש 2 – להתחיל לקחת אחריות (4 שעות )
1. התכנסות לרמת יחידה ארגונית - תרגום של החזון והאסטרטגיה למטרות ויעדים של היחידה הארגונית
2. תכנון ברמת יחידה – הורדה ליישום פרקטי ובר השגה – תכלס מה עושים ברמת לו"ז משאבים ויכולות .
מפגש 3 – להתחיל להבין את הכסף (4 שעות )
1. תקציב - תכנון וניהול תקציב – יחידת אבטחה/בטחון כיחידת רווח עצמאית
2. ניהול המרחב הפיננסי : ניתוח פיננסי, מימון, תמחור, המחרה, ניהול תזרים מזומנים..
מפגש 4 – להתחיל להבין הוגנות (4 שעות )
1. כלים לניהול משא ומתן - לא רציונלי ולא במקרה ( עקרונות פרופ' דן אריאלי )
2. ניהול יחסי ספק - לקוח
3. כלים לקבלת החלטות אפקטיבית
מפגש 5 – להתחיל לנהל תהליכים ארגוניים (4 שעות )
1. איתור, מיון וגיוס מועמדים לתפקיד אבטחה/בטחון - כלים לשיפור מיומנויות
2. תהליך ההערכה ומשוב וחיבורו לתכנית עבודה שנתית
3. תגמול אפקטיבי – רב כווני וחיבורו לתהליך ההערכה ומשוב
מפגש 6 – אני רוצה לשפר (4 שעות )
1. כלים לשיפור יזמות פנים ארגונית – צוותים משלימים ככלי ניהולי אפקטיבי
2. ניהול הדרכה והכשרות – על סמך המטרות השנתיות והיעדים שיש להשיג .

מפגש 7– להיות מנהל אפקטיבי (4 שעות )
1. ניהול ישיבות אפקטיבי - מרעש ניהולי לקבלת החלטות תואמות מצב - יעקב כנפו ©
2. ניהול אפקטיבי של הזמן הניהולי

מפגש 8 – לדעת לעשות את הדבר הנכון (4 שעות )
1. תקשורת ארגונית ובינאישית – כולל הומור בעבודה ככלי אפקטיבי לניהול במשבר
2. תהליכי הפסקת עבודה – פיטורין ללא טראומה - צדק פרוצדורלי והוגנות ניהולית ואישית .
3. שיפור מתמיד –הארגון הלומד - מדידה, תחקיר והפקת לקחים – לשנה הבאה 
4. היכולת לנבא – "לא רק משה רבינו יכול" . שימוש במודלים כגון BLC לניהול מערך אבטחה !

 

 

 

 

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

המון צחוקים, המון רצינות, תוכן מותאם לעולם האבטחה והביטחון , המון פרקטיקה, הרצאות, פעילות סדנה, דיון משתף ותרגילי הדמיה.

מרצים וסגל