יום עיון מקצועי למנהלי בתי מלון

כללי

מנהל בית מלון המבין שהאבטחה הינה חלק מהתכנית העסקית ייצור מלון בטוח עם לקוחות מרוצים.

יום העיון נחשב לייחודי מכיוון שפונה לאוכלוסיית מנהלי בתי המלון בישראל מתוך היותם האחראים להצבת מערך אבטחה במלונותיהם ובהתאם להנחיות משטרת ישראל. יום העיון נוצר על בסיס אירועים חריגים שקרו בבתי מלון שונים ושתוצאותיהם הדגישו את החשיבות בחיבור בין מנהל מלון לתחום האבטחה.

יום העיון מתאים לכל מנהל בית מלון אשר תחתיו עובד קב"ט המפעיל מערך אבטחה במלון ומעוניין להכיר את עולם האבטחה טוב יותר וללמוד כיצד ביכולתו לממש את אחריותו ברצינות וביעילות. משטרת ישראל הגדירה שמנהל המלון הוא האחראי הישיר לקיום האבטחה במלון ולא הקב"ט שעובד תחתיו. בפועל מנהלי מלון לא עוברים שום הכשרה אשר מסבירה להם מה גודל וחשיבות האחריות שנקבעה עבורם ולכן מה שקורה בשטח זה התנגשויות רבות בין המנהל לקב"ט בעיקר מתוך ראייה מוטעית שהאבטחה הינה כאב ראש שגורם להוצאות מיותרות ופוגע ביעדי המלון ובתפעולו התקין. ניסיון העבר מוכיח שמנהל שלמד מהי אבטחה הבין שהאבטחה במלון הינה חלק בלתי נפרד מתכניתו העסקית והיא תורמת לתחושת האורחים ולא פוגעת בהם.
לו"ז יום העיון המומלץ: 1600 – 0800 כולל הפסקות.

מטרות

• העלאת המודעות לנושא האבטחה.
• הכרת התכנים המקצועיים באבטחה בכלל ובבית מלון בפרט.
• עקרונות השת"פ עם הקב"ט.

נושאים

סאשן 1:

• מבוא לאבטחה.
• הגדרת האיומים.
• פרשיית מלון פארק בנתניה.
• דרישות והנחיות משטרת ישראל.
• תפקיד הקב"ט במלון.

 

 סאשן 2:

• תפקיד המאבטח במלון.
• עקרונות להקמת מערך אבטחה במלון.
• פרשיית הרצח במלון לאונרדו קלאב באילת.
• הכנת המלון לשעת חירום.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, מנהלי בטיחות

אופן העברה

מעשית במתקן הלקוח

מרצים וסגל