אימון טקטי למערך האבטחה בבית מלון

כללי

• האימון התקיים בבית מלון או בכל מתקן אשר מדמה סביבה של בית מלון.
• האימון התקיים בהתאם להנחיות הבטיחות של משטרת ישראל.
• האימון יועבר על ידי שני מדריכים – מדריך טקטי ומדריך ירי (רק באימון עם אקדחי ח"ק).
• לבחירת הלקוח ביצוע אימון בשיטת מודל ללא נשקים או אימון עם אקדחי ח"ק.
• אימון הכולל ירי באקדחי ח"ק דורש השכרת ציוד הנדרש על פי ההנחיות.
• בסיום יום העיון יתבקשו החניכים למלא משוב.

מטרות

• החניך יתורגל בתרחישי האיום הרלוונטיים.
• החניך יידרש לפעול ולתפקד בסביבת עבודתו השגרתית.
• החניך יבחן ברמת הידע המקצועי וברמת הביצוע.

 

נושאים

• תרגול תרחישים ברמת הבסיס ועד רמה בינונית.

• תרגול תרחישים ברמה גבוהה.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

דרישות קבלה

מערך אבטחה השומרת על כשירות מבצעית בהתאם להנחיות משטרת ישראל

אופן העברה

מעשית במתקן הלקוח

מרצים וסגל