יום עיון- חוק רישוי עסקים

מטרות

הכרת הרקע המשפטי ומנהל לחוק

נושאים

- אחריות גורמים מאשרים וגורמים בודקים ( נזיקות ופלילית ) .
- הליך הוצאת רישיון עסק .
- אכיפת החוק .
- רישוי עסקים בראי הפסיקה .

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל