יום עיון- בטיחות באש ודרכי מילוט- תקנות חדשות

נושאים

- מרכיבי דרך מוצא בטוחה .
- תפוסה וחישוב רוחב דרך מוצא .
- מספר דרכי מוצא .
- דרישות בטיחות נוספות .
- הפרדות ועמידות אש .
- צוות חירום

דגשים לבתי מלון:

- מהות האש ומאפייני סיכוני אש בבתי מלון .
- חוקי תכנון בנייה רלוונטיים .
- הכנת תוכנית בטיחות אש לבתי מלון .
- הקשר בין בתי המלון לתחנות כיבוי ומשטרה .

 

 

 

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל