יום עיון- עיצוב וגיבוש תפיסת אבטחה כוללת במדינת ישראל

כללי

עיצוב וגיבוש תפיסת אבטחה כוללת במדינת ישראל ,על בסיס אילוצים בטחוניים ותקציביים,שינוי חקיקה ושאיפה לאפקטיוויות בתיכנון ובביצוע האבטחה

מטרות

א. מרכיבים מרכזיים בתפיסת אבטחה ,כולל מושגים ,שחקנים מרכזיים,דילמות ונק' תורפה.
ב. כיווני חשיבה מרכזיים באשר לשינויי חקיקה.
ג. שיקולים תקציביים וכלכליים בתיכנון האבטחה ,דוגמת טריטורייה בטחונית.
ד. מערך האבטחה במשטרת ישראל –מבנה,אירגון ויעוד,כמו כן מידרג ושיטת ההנחייה במערכת היחסים בין גוף מנחה למונחה
ה. פרוט והצגת אירועים ,כולל כשלים ופערים במענה ובהערכות האבטחתית ,דיון לצורך הפקת לקחים והמלצות.

נושאים

1. גיבוש תפיסה כוללת להסדרת ההנחייה במדינת ישראל-2 שעות.
2. בסיס וסמכות חוקית –שינויים ותמורות (מאפייני השפעתם על מנהל האבטחה)-1 שעה.
3. אפקטיוויות באבטחה-מגמות וכיוונים -1 שעה.

4. יחסי הגומלין בין משטרת ישראל למנהל האבטחה-2 שעות.
5. סקירת אירועים-שכוונו נגד מערך האבטחה במישור הפחע"י והפלילי תוך הפקת לקחים והמלצות לביצוע- 2 שעות.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל