יום עיון - טכנולוגיות בשירות האבטחה

כללי

יום העיון יכלול הדרכות על טכנולוגיות באבטחה, איומים, יישומים ושילוב
אמצעים.

מטרות

המשתתף יוכל לרכוש כלים, להערכה טובה יותר של הטכנולוגיות השונות
העומדות לרשותו.
המשתתף יוכל להעשיר ידיעותיו, בסוגי האיומים ודרכי ההתמודדות.

נושאים

1. מושגי יסוד באבטחה: מהי אבטחה, מהו סקר סיכונים, איך וכיצד ניתן למגן.
2. מערכות גילוי והתראה, מנקודת מבטו של הפורץ: כיצד עובדת מערכת גילוי והתראה, כיצד עובדים הגלאים, איך ניתן לעקוף את ההגנה, וכיצד ניתן לסתום הפרצות.
3. מערכות בקרת כניסה, סוגים רמות אבטחה ושימושים: מערכות נעילה,מערכות סטנדרטיות ומערכות ביומטריות, יתרונות וחסרונות.
4. מערכות צילום והקלטה בהיבטים של עלות תועלת. מה ניתן לצלם, איך ניתן לחשב הכמות והאיכות הנדרשת, ומהו מערך השיקולים הנדרש.
5. מערכות שליטה ובקרה, למה כדאי להשקיע, מהן התפוקות וכיצד מיישמים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות