יום עיון- אבטחת מידע

כללי

הסדנא עוסקת בסיכונים לארגון הנובעים מדליפת מידע ומפגיעה במידע ובדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו.

מטרות

פרוט דרכי התמודדות מול מכלול הסיכונים למידע בכל תצורותיו, פרוט נהלי אבטחת המידע ודרישות החוק מהנהלת הארגון.

נושאים

 

מוצגים סיכוני ייחוס הכוללים את כלל מאגרי המידע בארגון , הסיכונים שנובעים מהגורם האנושי המועסק בארגון, נותני שירותים חיצוניים, פרופיל המסכן והאינדיקציות שמסייעות באיתורו.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל