סדנה למניעת אלימות – צוותים רפואיים

כללי

אירועי אלימות כלפי צוותי רפואה, הן בבי"ח והן בקהילה, נמצאים בשנים האחרונות במגמת עליה בהיקפם ובחומרתם.
עבודת הרופאים והאחיות מציבה אותם בקו הראשון מול המטופלים ומלוויהם, שלא תמיד מרוצים מקביעותיהם והחלטותיהם.
סדנה זו היא חלק מהפעולות הנדרשות לצמצום תופעת האלימות כלפי צוותי הרפואה.
הסדנה משלבת תכנים מעולם הפסיכולוגיה והאימון ומעניקה ארגז כלים רחב להתמודדות יעילה עם תופעת האלימות.

מטרות


• המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין-אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כצוות רפואי/נותני שירות.
• המשתתפים יתרגלו את הכלים שקיבלו בסדנה.
• המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

נושאים

• מודל התקשורת הבין אישית – תקשורת מילולית ובלתי מילולית. מרכיבי המסר: שפת גוף, דיבור, אינטונציה, טון דיבור, מרחב אישי, הופעה,סביבת עבודה וכד'.
• מודל אפר"ת - השפעת הפרשנויות שאנחנו נותנים (המושפעות גם מסטריאוטיפים) על ההתנהגות שלנו (ובהתאם גם על התנהגות האחרים). הכרת המושג מסגור מחדש והתייחסות לפן הבין תרבותי.
• מיומנויות תקשורת והשפעה – מאפיינים וטכניקות של תקשורת תומכת: שאלות פתוחות, שיקוף, אמפתיה, סימנים להקשבה, ניסוח תיאורי, פתרון בעיות משותף, גישה ספונטאנית,ארעית ושוויונית וכד'.
• חמשת סגנונות התקשורת לניהול קונפליקטים אלימים והצגת המודל לסיגול התנהגות אסרטיבית – טכניקות להגברת שיתוף הפעולה.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון

מרצים וסגל