יום עיון- "תהליך התשאול הלכה למעשה"

כללי

הקניית ידע , מיומניות, טכניקות עבודה באמצעות כלים מתחום התשרול והחקירות תוך מתן דגש על התנסות חוויתית ותרגול.

הסגנא מורכבת מרצאה פרונטאלית, תרגולים, סימולציות, סרטים ועוד...

מטרות

הקניית כלים מעשיים וטכניקות תשאול בכל הקשור לביצוע חקירה תוך שימוש בכלים מאמתים והגעה לחקר האמת.

נושאים

1. סוגי חקירות.

2.חקירה פרונטאלית.

3.הכרת החקר.

4. אבחון אמת ושקר.

5. מניע להודאה.

6.שיטות להגעה לחקר האמת.

7.שפת גוף - תקשורת בלתי מילולית.

8. הפוליגרף ככלי בחקירה/תשאול

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל