יום עיון-חשיבה מודיעינית בשירות מנהל האבטחה

כללי

הכרת עקרונות החשיבה המודיעינית ככלי למינוף מערך האבטחה

מטרות

בוגר הסדנא ידע כיצד למנף את עבודתו באמצעות מיצוי נכון של מודיעין הזמין לו ולמערך עליו ממונה

נושאים

• הבנת מיקום ממונה הביטחון בצומת מקצועית המנקזת אליו מידע רגיש לשגשוג העסק
• פיתוח יכולת והבנה לגבי אופן איסוף המידע, הערכתו ניתוח משמעויותיו, וקבלת החלטה על אופן הפעולה הנדרש.
• הכרת תהליכים ומושגים מעולם המודיעין המשיקים לעולם האבטחה
• שיטות לאיסוף מידע ואינטגרציה של שרשרת ידיעות עד כדי הרכבת תמונת מודיעין
• חידוד האבחנה בין הערכות לעובדות, הצורך בפעילות על בסיס מידע חלקי וערך הטלת הספק
• הכרת הטיות בחשיבה ועיוותי תפיסה של העוסקים בניתוח מודיעיני

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל