יום עיון-הערכת ביצוע ומתן משוב לעובדי מערך האבטחה

כללי

ביצוע הערכה ומתן משוב שוטפים

מטרות

בוגר הסדנא ידע כיצד לבנות תכנית שנתית להערכת ביצועי המערך עליו מופקד

נושאים

• הכרת העקרונות לביצוע הערכת עובד אפקטיבית על כל שלביה.
• מתן ההערכה תוך מתן מענה על כללי מתן המשוב.
• קיום תקשורת בינאישית אפקטיבית
• סוגיות בהבנת שפת הגוף
• הטיות בחשיבה ומשמעותן בגיבוש ההתרשמות מהאדם העומד להערכה.
• אימון החניכים בביצוע ההערכה ומתן משוב.

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל