לומדות חירום

"עומרים- המרכז הישראלי ללמידה מתוקשבת" השיק את
מערך לומדות החירום - לומדת התגוננות בעת ירי טילים,

לומדת התנהגות בעת רעידת אדמה ולומדת כיבוי אש

לפרטים – לחץ כאן