אלון דוד

2009- קורס ממונים על הבטיחות בחברות אבטחה ובמוסדות להכשרת מאבטחים.

2008-2009 - קורס מנהלי אבטחה בכירים (מנב"טים).

2008- קורס ממונה בטיחות.

2003- קורס נאמני איכות ל 9001-2000 ISO

2000-2001 - קורס ממונה ארצי בעבודה, במוסד לבטיחות וגהות.

1999-2000- קורס לבניית מערך בקרת איכות בארגונים, כתיבת נהלי 9000 ISO מטעם מת"י

1995-1997- הנדסאי תעשייה וניהול, מגמת ייצור ב" מכללה למנהל" סניף ירושלים.

1987-1990- תיכון "פירסט" מגמת חשמל ואלקטרוניקה.

 

תחומי התמחות

וועדת בטיחות, בטיחות אש ודרכי מילוט,השפעת אקלים על בריאותו של עובד,רישוי עסקים,עקרונות להעסקה והפעלה של קבלנים,תורת הבטיחות- ארגון הבטיחות והגהות בעבודה, הדרכות עובדים ולומדות בטיחות.

תפקיד

מנכ"ל חטיבת הבטיחות בקבוצת הסמ"ת , אחראי על חמש מחלקות החטיבה- מחלקת הנדסה, מחלקת שירותי יעוץ,המחלקה למתן שירותי ממונה בטיחות בעבודה,מחלקת הדרכה ומחלקת רישוי עסקים.