עקרונות להעסקה והפעלת קבלנים- היבטי בטיחות

נושאים

- החובה החוקית לבטיחות עובדי קבלן .
- גישה ניהולית להבטחת העמידה בחובת האחריות לבטיחות עובדי קבלנים .
- הצגת מנחה הבטיחות לקבלנים והגישה הנכונה ליישומו .
- בטיחות באירועים המוניים .
- בטיחות בתעבורה
- הצורך בבניית הסכם עם קבלני משנה ( ביטוח ) .

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל