סדנת שפת גוף

כללי

מנהלים רבים נדרשים להעביר מסרים בסיטואציות שונות. משולש ההצלחה להעברת מסרים בצורה אפקטיבית כולל שלוש צלעות: מילים, טון דיבור ושפת גוף. האיזון בין שלושת הרכיבים האלה הוא הנוסחה להעברת מסרים מוצלחת. סדנה זו מתמקדת בניתוח ובתכנון אפקטיבי של המסרים הבלתי מילוליים שלנו.

מטרות

• המשתתפים יכירו ויזהו את הסודות של שפת גוף מנצחת.
• המשתתפים ילמדו להכיר ולהפעיל בצורה אפקטיבית את המסרים הבלתי מילוליים שלהם.

נושאים

• סימנים מולדים, נלמדים ותרבותיים.
• מסרים חיוביים בתקשורת בלתי מילולית.
• מסרים שליליים בתקשורת בלתי מילולית.
• שימוש אפקטיבי בתנועות ידיים.
• כיצד לנצל את הסביבה, התפאורה והאביזרים בצורה מקסימאלית.
• המרחב הטריטוריאלי
• נטרול תגובת הלחימה או בריחה באמצעות שפת גוף אפקטיבית.
• שימוש אפקטיבי בקולנו.
• כיצד ניתן לזהות התנגדויות עוד לפני שנאמרו.
• כיצד ניתן לזהות סימנים מחשידים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל