סדנה לניהול קונפליקטים בארגון

כללי

קונפליקטים הם תולדה טבעית של ניגודי אינטרסים בין עובדים שונים בארגון. כשהם מחריפים הם עלולים להעיב על תפקוד העובדים, המחלקות השונות ועל הארגון כולו.
בניהול נכון , קונפליקט הוא הזדמנות נפלאה לשיפור הארגון. סדנה זו מתמקדת בקונפליקט כהזדמנות ומציגה שיטות לנהל אותו בהצלחה.

מטרות

• המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא ניהול קונפליקטים הרלוונטיים לתחום עיסוקם.
• המשתתפים יתרגלו כלים לניהול נבון של קונפליקטים.
• המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

נושאים

• גורמים להתפתחות קונפליקט
• גורמים להמשך קיומו של קונפליקט.
• פתרונות לקונפליקט – כיצד נגיע לפתרון Win Win
• סגנונות לניהול קונפליקטים
• טכניקות להגברת שיתוף פעולה

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל