יום עיון- תכנון וביצוע פרויקט אבטחה

כללי

יום העיון יכלול הקדמה על טכנולוגיות באבטחה, איומים, יישומים ושילוב
אמצעים.
בהמשך יינתן מידע על תהליך יישום מערכות אבטחה משלב הגדרת הצרכים, דרך הצגת הפתרונות, סדר עדיפויות בשיקולי תקציב, שימוש ביועצים, תכנון מפורט, מכרז, התקנה, הפעלה ושירות.

מטרות

המשתתף יוכל לרכוש כלים, להערכה טובה יותר של הטכנולוגיות השונות העומדות לרשותו.
המשתתף יוכל להעשיר ידיעותיו, בהליכי היישום של מערכות אבטחה טכנולוגיות.

נושאים

1. מושגי יסוד באבטחה: מהי אבטחה, מהו סקר סיכונים, איך וכיצד ניתן למגן.
2. סקירת מערכות טכנולוגיות בחלוקה לסוגים: מערכות גילוי, מערכות אימות, מערכות זיהוי, מערכות שליטה ובקרה ומערכות תגובה.
3. סקירת הליך היישום משלב הגדרת הצרכים ועד התקנה והשירות. טיפים והמלצות שיאפשרו ללקוח למקסם את היכולות בסביבה תלוית תקציב.
4. כלים לניהול ובקרה של יועצים, מפקחים ומתקיני מערכות.
5. הבנת התוכנית האבטחה, אופן השימוש בנהלים בסביבה טכנולוגית, בקרה ארגונית על נותני שירות .
6. מומלץ לשלב ביום העיון חברות טכנולוגיה מסוגים שונים בתערוכה.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות