יום עיון- פיתוח הדרכה והערכת ההדרכה בארגון

כללי

מנהלים נדרשים לתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית, בסביבה דינאמית ומשתנה ולהניע את עובדיהם למימוש מטרות שנקבעו ומיצוי יכולתם המקצועית והאישית. כל זאת, תוך דאגה לעובד, הבנת צרכיו וציפיותיו כחלק מאחריותם כמפקדים וכמנהלים.
בכדי לבצע זאת, נדרש מנהל לתת מענה למספר היבטים הקשורים לעיסוקו המקצועי, וכן (ולעיתים באופן משמעותי), לכישוריו ,מיומנויותיו והתנהגויותיו הניהוליות, המשמשות אותו כמנהל משימות ומנהל עובדים בעבודתו השוטפת.

מטרות

• הבנת חשיבות ההדרכה ככלי להעצמת ביצועי עובדים ומנהלים.
• פיתוח כלים לאיתור צרכי הדרכה ובניית תכנית הדרכה.
• הבנת חשיבות בחינת אפקטיביות ההדרכה, כצורך ארגוני בהשקעת משאבים וקבלת תמורה.

נושאים

א. מהם המצבים בהם נדרשת ההדרכה ומה היא תרומתה לשיפור ביצועיהם של עובדי הארגון?
ב. משמעות המושג "ארגון לומד" והשפעתו על האפקטיביות הארגונית.
ג. האמצעים ברשות המנהל ליצירת מערכת הדרכה אפקטיבית.
ד. כלים ואמצעים ברשות המנהל לצורך ביצוע אבחון צרכי הדרכה בקרב העובדים ומשמעותו של כל אמצעי.
ה. אופן יצירת סביבת למידה אפקטיבית בהיבט הלומד ובניית תכניות הדרכה רלוונטיות.
ו. שיטות ואמצעים למיצוי תהליכי ההכשרה וההדרכה.
ז. הערכת אפקטיביות ההדרכה, חשיבותה בתהליך ההדרכה והאמצעים הקיימים לצורך ביצועה.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

העבודה עם קבוצת המנהלים תתבצע במסגרת מפגשים עיתיים, במהלכם יילמדו, יוכשרו ויתנסו בידע ובמיומנויות הנדרשות.במהלך ההדרכה ישולבו מודלים ותיאוריות ככלי חשיבתי לניתוח של אירועים והתמודדויות ניהוליות מעבודתם של המנהלים המשתתפים.

מרצים וסגל