יום עיון- עבודה נכונה עם סמכויות ללא תעודת סמכות

כללי

לא כל המנב"טים נבראו שווים – לצד אלו שצויידו בסמכויות מטעם משטרת ישראל וגופים מנחים אחרים, מרבית מנהלי הבטחון לא זכאים ל"תעודת סמכויות".

מטרות

סדנא מעשית לגופים לא מונחים שלא מחזיקים בתעודת סמכויות

נושאים

בסנדא זו נלמד כיצד להפעיל סמכויות מקום שאין סמכויות – נלמד ונתרגל כלים משפטיים העומדים לרשותנו כאזרחים (לרבות עיכוב), נלמד לבצע פעילות אבטחתית בהסכמה (ונלמד אודות גבולותיה) ונציג תיעוד חוקי לגופים אשר לא צויידו בתעודת סמכויות.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל