יום עיון- ניהול תחקיר במערך האבטחה

מטרות

בוגר הסדנא יוכל לשמש כמומחה לניהול תחקירים ולהטמעת מתודולוגיית תחקיר והפקת לקחים ביחידות האבטחה

נושאים

• הכרה מעמיקה של תהליך התחקיר - עוצמות וחולשות
• הטמעת העקרונות לביצוע מובנה של תחקיר, ושל הפקת לקחים יעילה ותכליתית בהתאם לנוהלי העבודה של משטרת ישראל
• התנסות בביצוע תחקירים
• הבנת האתגרים העומדים בפני מנהל התחקיר
• הבנת תפקיד מומחה התחקיר כמומחה תהליך התומך בניהול תחקיר בארגון

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל