יום עיון- ניהול תהליכי שינוי

כללי

כמות השינויים המשמעותיים ולעיתים קרובות - הטראומטיים, שמתחוללים בארגונים בעשורים האחרונים, גדלה לאין שיעור. אנו עדים לפעולתם של כוחות מקרו כלכליים חזקים שמתחזקים מיום ליום. כתוצאה מכך ארגונים רבים נאלצים לקצץ בעלויות, לשפר את איכות המוצרים והשירותים ולאתר הזדמנויות חדשות לצמיחה. על מנת להתמודד עם שינויים אלה בהצלחה, זקוק המנהל לכלים ניהוליים שיסייעו לו לנהל את תהליך השינוי באפקטיביות ולהתמודד עם התנגדויות מצד גורמים שונים בארגון.

מטרות

• הקניית כלים לניהול מוצלח של תהליכי שינוי ארגוניים ומחלקתיים.
• לימוד ותרגול שיטות להתמודדות עם התנגדויות לשינויים.

נושאים

• שינוי מוצלח והכוח המניע אותו.
• שמונת השלבים של תהליך השינוי הארגוני.
• ניהול לעומת מנהיגות.
• סוגי שינויים.
• התמודדות עם התנגדות לשינוי.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל