יום עיון - ניהול פיננסים בעולם האבטחה

כללי

הסדנא מיועדת למנהלים מתחום האבטחה ללא רקע בתחום הכספים. ההרצאות מועברות עם דגש יישומי של חומר הנלמד.  תרגיל הסיכום הינו מקרה דוגמא המנותח ומוצג לפי חומר ההרצאות, באופן שמשלב את כל הנושאים שהועברו בסדנא.

נושאים

  • תזרים המזומנים – ה-"לב" של כל עסק
  • דו"חות כספיים – היכרות וניתוח, בדגש על דוחות של חברות אבטחה
  • בניית תקציב עסקי, נק' איזון וניתוח סטיות
  • עבודה נכונה מול הבנק
  • תרגילים

 

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

הרצאות ותרגילים