יום עיון-ניהול סיכונים למניעת אובדן והפסדים בעסק

כללי

"קורס בסיסי לניהול מניעת אובדן"

סדנא בת 5 מפגשים

מטרות

מטרות והישגי הסדנא:
1. להכשיר את בעלי המקצוע לבצע פעילות מניעת אובדן משולבת וכלל מערכתית להשגת תוצאות מיטביות מהפעילות, (מניעת אובדן מדידה).
2. להעשיר את ידיעת הקב"ט בנושאים רלוונטיים שיפתחו צוהר מחשבתי לגישה מעמיקה למניעת אובדן.

נושאים


מפגש 1: האובדן בעסק ומשמעותו – מבוא כלכלי בסיסי (פשוט)
1. מבנה עסקי של הארגון – איך מרוויחים כסף ?
2. חישובי רווחיות וניהול כספים תקין.
3. האובדן בעסק ומשמעויותיו על שורת הרווח – אובדן ישיר/אובדן עקיף.
4. נתוני אובדן השוואתיים לפי תחומי פעילות בארגון ואיתור האובדן בנתוני הרווח.
מפגש 2: פילוח גורמי האובדן
1. סקירה של נתוני פילוח אובדן לפי סוג הארגון.
2. הגורם האנושי – כמרכיב עיקרי ברווחיות או הפסד העסק, (מוטיבציית עובדים).
3. עובדים, ספקים ולקוחות ומה שבינהם.
4. כלים לאיתור וסיכול אובדנים במתווה משולב.
מפגש 3: ניהול תחומי פעילות בעסק – שילוב מניעת אובדן
1. איך לשלב מניעת אובדן עם פעילות העסק – מבלי לפגוע בביצועים הכספיים.
2. ניהול המלאי – גישות שונות, נקודות תורפה וכלים לאיתור כשלים ואובדנים.
3. ניהול כספים – נקודות התורפה ואפשרויות איתור האובדנים.
מפגש 4: ניהול עובדים למניעת אובדן
1. פוטנציאל האובדן מעובדי הארגון – סקירה תיאורטית על מוטיבצית עובדים, (אובדן מתום לב או זדון ?).
2. חוקים ותקנות להגנת העסק מגניבות עובדים ונזקים אחרים.
3. איתור גורמים מזיקים – כלים שונים לאיתור עובדים מזיקים.
4. טיפול בעובדים מזיקים – בדגש על רווחת העסק.
5. מקרים ותגובות בליווי סרטונים להמחשה.
מפגש 5: גורמי חוץ מזיקים
1. פילוח מעמיק של גורמי חוץ מזיקים לארגון.
2. דרכים וכלים למניעת נזקים וטיפול בחריגים – בליווי סרטונים להמחשה וניתוח מקרים ותגובות.
3. סיכום ומשוב.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל