יום עיון- ניהול ופיתוח צוותי עבודה מוצלחים

כללי

הובלה והפעלה של צוותי עבודה בארגונים היא אחת המשימות המרכזיות ביותר הניצבות בפני מנהלים בכל הדרגים. צוותי עבודה רבים עובדים באופן לא מיטבי בשל גורמים שונים כגון: תפיסות שונות של חברי הצוות, סגנונות תקשורת שונים, סוגיות של סמכות ואחריות וכד'. סדנה זו מאפשרת למנהלים להבין את הגורמים המשפיעים על דינאמיקה ותפקוד של קבוצה ואת השלבים האופייניים להתפתחות של צוות. במהלך הסדנה ירכשו המנהלים מיומנויות וכלים לניהול והובלת כל שלב ושלב בחיי הצוות.

מטרות

• הכרת תהליכים ושלבי התפתחות של צוותים.
• הקניית כלים לניהול ולפיתוח מוצלח של צוות.

נושאים

• מהו צוות אפקטיבי?
• כיצד מגייסים צוות?
• שלבים טבעיים בחיי צוות.
• עקרונות עבודת צוות אפקטיבית.
• ניתוח גורמים מגבילים בעבודת צוות.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל