יום עיון - ניהול ופיתוח הכשרות במערך האבטחה

כללי

בשנים האחרונות  מערך האבטחה נדרש לעמוד בתקן משטרת ישראל הכולל הכשרות  למנהלי וקציני אבטחה.

ניהול  הכשרות אנשי הצוות בא להבטיח  שמירה על עדכניות הידע, כמו גם גיבוש ורחבת  הדעת.

התכנית המוצעת תיתן דגש ללמידה המתבססת על ידע חדש, התבוננות קבוצתית וכן על ניסיונם האישי של המנהלים וחזרתם לתפקידם הניהולי עם כלים ומכוונות להתנסויות חדשות.

נושאים

  •  המצבים בהם נדרשת ההדרכה  ותרומתה לשיפור ביצועיהם של עובדי הארגון.
  • משמעות המושג "ארגון לומד" והשפעתו על האפקטיביות הארגונית.
  • האמצעים ברשות המנהל ליצירת מערכת הדרכה אפקטיבית.
  • כלים ואמצעים ברשות המנהל לצורך ביצוע אבחון צרכי הדרכה בקרב העובדים .
  • אופן יצירת סביבת למידה אפקטיבית .
  • שיטות ואמצעים למיצוי תהליכי ההכשרה וההדרכה.
  • הערכת אפקטיביות ההדרכה, חשיבותה בתהליך ההדרכה והאמצעים הקיימים לצורך ביצועה.
  • הכשרות "און ליין"

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

אופן העברה

במהלך ההדרכה ישולבו מודלים ותיאוריות ככלי חשיבתי לניתוח של אירועים והתמודדויות ניהוליות מעבודתם של המנהלים המשתתפים.

מרצים וסגל