יום עיון- מצלמות אבטחה

כללי

כללי המשחק השתנו ועולם מצלמות האבטחה השתנה לעד – משרד המשפטים הוציא הנחיה בדבר שימוש במצלמות אבטחה בידי כלל הגופים בישראל (ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים), הנחייה שהתעלמות ממנה עלולה להוביל לכתבי אישום, קנסות מינהליים ותביעות כספיות.

מטרות

כיצד עובדים באופן חוקי בהתאם לנוהל משרד המשפטים החדש

נושאים

בסדנא זו ננתח את ההנחיה לעומק, נצייד את המשתתפים בארגז כלים לשימוש נכון וחוקי במצלמות אבטחה באופן שלא יפגע בבטחון ואף נתרגל זאת.

המשתתפים יקבלו תרשים זרימה לבדיקת חוקיות שימוש במצלמות וכלים נוספים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, צוותי חירום יעודיים, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל