יום עיון - מנהיגות ועבודת צוות

כללי

בתפקיד מנהל ביטחון שלובים אלו באלו אלמנטים של מנהיגות, ניהול ועבודת צוות.

במהלך הפעילות השוטפת נדרש המנהל לעבור מאופן תפקוד אחד למשנהו וחוזר חלילה, פעמים רבות באופן מהיר ופתאומי. מטרתו של יום העיון להקנות למשתתפים בו כלים ושיפור יכולת המנהיגות וההובלה במצבים מורכבים תוך התייחסות רב מימדית לסיטואציות קצה.

 

מטרות

יום העיון יאפשר למידה יעילה של מודלים ודרכי פעולה שונות. כמו כן, יאפשר למשתתפים להתבונן ולהעריך את יכולותיהם האישיות והצוותיות במצבים השונים ויכלול תרגילים אשר ישלבו את הידע של המשתתפים ואת ניסיונם המעשי בשטח.

נושאים

  • "הגורם האנושי" בניהול מערכות חירום וביטחון.
  • מנהיגות- מהי וכיצד היא באה לידי ביטוי בניהול גופי ביטחון?
  • סגנונות ניהוג ומעבר בינהם.
  • "ארגז כלים" למנהל/ מפקד: רתימת והנעת עובדים, אפקטיביות ועוד.
  • עבודת צוות, תקשורת ועבודה בין ממשקים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל