יום עיון - מהימנות עובדים

כללי


הצורך במיון מועמדים להעסקה בהיבט הביטחוני בנוסף להיבט המקצועי כמשלים של הליך גיוס עובדים להעסקה בארגון.
מובאים פתרונות לפוטנציאל באיום שנובע מהגורם האנושי, הכלים ,מגבלות השימוש והיבטי החוק בכל הנוגע לטיפול במיון הביטחוני של המועמדים להעסקה.

מטרות

הסדנא עוסקת בסיכונים לארגון הנובעים מהעובדים ובדרכי התמודדות עם סיכונים אלו. מוצג פרוט של סוגי הסיכונים למידע בארגון - לרכוש,לעובדים,ללקוחות ולתדמית.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל