יום עיון-מבוא למניעת אובדן ושמירת רווחיות

כללי

רווחיות העסק תלויה בשתי גורמים עיקריים, האחד הוא תמחור ורמת המכירות והשני הוא הפחתת ההוצאות והעליות למינימום האפשרי.
לשני גורמים אלה נוסף גורם לוואי בלתי רצוי שפועל מאחורי הקלעים ולוקח לך את הרווחים ללא שליטתך, גורם זה נקרא אובדן. לאובדן כספים, חומרי גלם וסחורות יש השלכות ישירות ועקיפות על רווחי העסק ואותם אנו רוצים למנוע.

מטרות


1. הכרת מושגי יסוד חדשים ורלוונטיים בנושאי מניעת אובדן ומתן כלים בסיסיים לגישה טובה יותר למקורות ההפסד בעסק – משתתפי ההרצאה יקבלו מוטיבציה לבחינה אמיתית של תהליכי עבודה ובקרתם.

 

נושאים

חלק ראשון:
1. מהו אובדן רווחיות ואיך מחשבים אותו – היבטים חשבונאיים וכלכליים בעסק.
2. הכרת נתוני אובדן ופילוח גורמי האובדן – נתונים רלוונטיים מהתקופה האחרונה.
3. ניהול האובדן כיחידת רווח והפסד בעסק - מבוא לניהול הסיכונים.
4. החוקים הקיימים להגנת העסק והשימוש בהם.
חלק שני:
1. העובד כמרכיב מרכזי ברווחיות העסק – פוטנציאל העובד לרווח והפסד בהתייחס לתיאוריות ניהול עובדים.
2. פוטנציאל הנזק מעובדים וגורמים אחרים והשילוב בינהם – בליווי סרטונים להמחשה.
3. כלים בסיסיים לניהול הסיכונים בקרב עובדים ותהליכי עבודה – כלים ניהוליים וטכניים.

קהל יעד

מנהלי אבטחה, מנהלי חירום, קציני ביטחון, מנהלי בטיחות

מרצים וסגל